Årvollskogen 51, 1529 Moss
466 06 912
post@autobok.no

A-melding og rapportere individuell beskatting


Individuell verdsettelse

Du kan også velge modellen for individuell verdsettelse. Denne metoden innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer med en sats på kr 3,40 per km.

Med private kilometer menes:
Kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser), se denne om unntak for rullende verksteder
Annen privat kjøring. For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok.

A-meldingsnummer vil være 135 A
se side 18 i denne
https://www.altinn.no/upload/69799/Kodespeil%20for%20direkte%20registrering%20i%20Altinn.pdf
Skattetrekk og arbeidsgiveravgift og innrapportering i a-meldingen
Skattepliktig fordel av yrkesbiler skal inngå i grunnlaget for skattetrekk, og det må også betales arbeidsgiveravgift. Fordelen er også lønnsopplysningspliktig i a-meldingen.
Både skattetrekk og arbeidsgiveravgift må beregnes hver måned gjennom året. Fordelen må også tas med i a-meldingen løpende hver måned gjennom året. Du kan ikke vente til slutten av året med å trekke skatt og beregne arbeidsgiveravgift
Kilder: http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/skatte-abc/kapitler/b/?mainchapter=227942
https://www.visma.no/blogg/nye-regler-skatt-yrkesbiler/
https://www.altinn.no/upload/69799/Kodespeil%20for%20direkte%20registrering%20i%20Altinn.pdf


Velges individuell verdsettelse basert på elektronisk kjørebok rapporteres følgende: