Årvollskogen 51, 1529 Moss
466 06 912
post@autobok.no

Besparelser med bruk av Autobok

Her er noen eksempler på hva du kan spare på å bruke Autobok på å skille jobb og privat kjøring:
Når privat bruken tilsvarer 1 tank 50 mil pr mnd og totalt 6000 km pr år.

Du vil da få følgende situasjon ved bruk av elektronisk kjørebok i varebilen.
Pr mnd inntekts påslag kroner 500 x 3,40 = Kr 1700
Pr år kr 6000 x 3,40 = kr 20 400

Dette er uavhengig av bilens alder og liste pris som ny. LINK til skatteetaten
Disponerer du bil med grønneskilter blir regnestykket som følger:

VIKTIG Arbeidsgiveravgiften beregnes ut av ditt inntekts påslag.

Bil regsitrert 31 desember 2013 eller tidligere trekkes 25% rabatt på listepris
før man regner fradrag for grønne skilt.