Årvollskogen 51, 1529 Moss
466 06 912
post@autobok.no

Viktig informasjon til deg som
bruker bilen i jobb og privat.


Privatbil i jobb- kjøregodtgjørelse

Skattefri sats 2020 3,50 pr km
Statens reiseregulativ kr 4,03
Differansen oppgis som lønn 0,53 pr km
Skattefrie tillegg
Passasjer kr 1 pr km og passasjer
Henger kr 1 pr km


Firmabil hvite skilt
30% av listepris som ny av de første 314 400
20% av de overskutende.

Bil fra 2018 liste pris 414,400.
30% av 314 400 = 94320
20% av 100 000 = 20 000
Totalt inntektspåslag kr 114 320

Bil over 3 år 1 jan 2020
Bil registret 31/12-16 eller tidligere
-25% av liste pris 414400 – 25% = 103,600
414 400- 103 600 = 310 800
Totalt inntekts påslag 30% av 310 800= 93 240

Kan du dokumentere over 40 000 km i næring i året gis 25% rabatt.


Firmabil grønneskilt
Sjablong regel:
Listepris som ny – 50% maks kr 150 000
Bil fra 2018 liste pris som ny 650 000 – fradrag grønne skilt 150 000 gir grunnlag 500 000
30% av 314 400 = 94320
20% av 185 600 = 37120
Totalt inntekspåslag = 131 440

ALT med, elektronisk kjørebok:kr 3,40 pr km privatkjøring
eks du kjører 1 tank = 50 mil pr mnd = 6000 km pr år privat
gir et inntekst påslag på kroner 20 400

Løsningen er Autobok
Vi lagde Autobok i 2008 for å få en enkel kjørebok slik vi ville ha den.
Knapp er kjappere enn app for å skille jobb og privat
Du kan redigere tur typen om du har angitt feil type tur
Blant våre kunder finner vi også regnskapsførerere og revisorer,
rett og slett fordi det er lett å gjøre det rett med Autobok.

RING 466 06 912

La oss forenkle og skreddersy en løsning for deg med Autobok !