EcoMobility Group Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord
466 06 912
post@autobok.no

Bil, skatt og statens satser

Om du bruker din privatbil i jobben, disponerer firma eller yrkesbil er det en del skattemessige regler en må forholde seg til som privatperson eller om du er eier av en bedrift

Privatbil

Bruker du privatbil i jobben har du ofte avtale om kilometergodtgjørelse etter statens satser eller skattetatens sats for skattefri km godtgjørelse.
Fordelen med Autobok er at du får nøyaktig oversikt over din kjøring og følgelig en mer riktig avregning av din jobb kjøring.

Statens reiseregulativ 2019(link)
Pr. kilometer til og med
10 000km: 4,10kr

Pr. kilometer over 10 000km: 3,45kr
Bilgodtgjørelse elbil: 4,20 kr
Jobb med tilegg: 1 kr
Sats for skattefri km godtgjørelse 2019 (link)
Pr. kilometer : 3,50kr uansett reiselengde
Overskudd; statens reisergulativ kr 4,10 – skattefri km sats kr 3,50 = 0,60 som skal inberettes som lønn og utløser arbeidsgiveravgift.
For mere utfyllende informasjon og for å lese mer om statens satser, se

Statteetaten

Firmabil (Link)

Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen.

Fri bil fordelsskatt regnes fra sjablonregel bassert på bilens listepris som ny bil over 3 år 1 januar gis 25% fradrag i listeprisen.

Fra 2016 må du dokumentere yrkeskjøring over 40 000 km med elektronisk kjørebok om du ønsker 25% reduksjon i din firmabilskatt.

For 2018
30% av de første 303 900 og 20% av overskytende legges til din inntekt

Skatteetaten

Yrkesbil (Bil med grønne skilt)

Disponerer du yrkesbil (grønne skilter) og denne benyttes til privat bruk har du 2 muligheter for å beregne fordel av dette.
1. Bilens listepris som ny –
Bunnfradrag på 50% av listeprisen som ny begrenset til kr 150 00

2. Individuell beregening etter faktisk kjørte km med kr 3,40 pr km
Velges alternativ 2 er det krav om elektronisk kjørebok og alt som ikke er dokumentert yrkeskjøring regnes som privatkjøring.
Eksempel;
350 000 listepris på ny varebil
-150 000 Bunnfradrag
= 200 000 i beregnings grunnlag
30% gir Kr 60 000 i inntekts påslag og grunnlag for arbeids giver avgift.
Velger du individuell beregning tilsvarer 60000/3,40 = 17 647 KM i privat kjøring.

Skatteetaten
Fordel ikke i forhold til listepris

Fordel ikke i forhold til listeprisen
Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 52 000 for inntektsåret 2016, dersom firmabilordningen har vart hele året.Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy eller for lav.

Bil utenom standardreglene

Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med 4000 km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,40 per km. For arbeidsreiser som overstiger 4000 km beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 per km.

Jobb eller privat tur?

Dette er det spørsmålet vi svarer på oftest, og dermed laget vi en egen side om dette.

Mer info