EcoMobility Group Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord
466 06 912
post@autobok.no

Hvor mye må en skatte av firma-/varebil?


Bil uten elektronisk kjørebok nyere enn 1 januar 2014

Arbeidsgiver velger ordningen med sjablongbeskatning

 – Du har et tjenstlig behov for å disponere en bil som har en listepris på 350 000 kr
 – Det skal trekkes fra et bunnfradrag på 50 prosent av listeprisen, men maks 150 000 kr.
Da blir regnestykket som følger:

Listepris:
350 000 kr – 150 000 kr = 200 000 kr.
Skattepliktig inntekt:
200 000 kr x 30 % = 60 000 kr

Bil uten elektronisk kjørebok registrert før 31 desember 2013
Arbeidsgiver velger ordningen med sjablongbeskatning. Du har et tjenstlig behov for å disponere en bil som har en listepris på 350 000 kr. Bilen er over 3 år og du skal ha 25% i alders fradrag. Det skal trekkes fra et bunnfradrag på 50 prosent av listeprisen, men maks 150 000 kr.
Da blir regnestykket som følger:

Listepris:
350 000 kr – 25 % = 262 500 kr
Fradrag for grønne skilt 50% av 262 500 = 131,250
Skattepliktig inntekt:
131,250 kr x 30 % = 39 375 kr

Monter Autobok i bilen denne måneden og fra neste måned blir din hverdag slik:
Kr 3,40 for hver privat km legges til din inntekt så om du har bil med liste pris som ny 350 000 kr og bilen er nyere enn 3 år lønner det seg om du kjører mindre enn 17 647 KM privat i året (60 000 / 3,40)

Er bilen over 3 år pr 1 januar blir regnestykket 11 580 km (39 375 /3,40)