EcoMobility Group Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord
466 06 912
post@autobok.no

Jobb eller privat tur?


Skatteetaten sier: 

Som arbeidsreise ( privat) regner man:
reise mellom bosted/hjem og fast arbeidssted
reise mellom faste arbeidssteder

Derimot regner man disse reisene som yrkeskjøring (jobb):
 – reise mellom bosted/hjem og ikke-fast arbeidssted
 – reise mellom fast arbeidssted og ikke-fast arbeidssted
 – reise mellom ikke-faste arbeidssteder

Unntak:
Selv om reisen etter hovedregelen er en arbeidsreise, regner du likevel reisen som yrkeskjøring dersom den oppfyller minst ett av disse unntakene:

 – Du reiser fordi du må bo utenfor hjemmet på grunn av virksomheten din (gjelder ikke besøksreiser til hjemmet)
 – Du reiser til et arbeidssted der du arbeider inntil 10 dager i inntektsåret.
 – Du reiser mellom bosted og fast arbeidssted i forbindelse med videre reise som er yrkeskjøring (gjelder bare    dersom du oppholder deg på arbeidsstedet i kort tid, og ikke utfører alminnelig arbeid under oppholdet – tilsvarende gjelder returreise)
 – Du reiser og næringa gjør det ofte nødvendig for deg å ta med arbeidsutstyr i bilen.
 – Du reiser fra stedet du oppholder deg, til fast arbeidssted, fordi det var nødvendig å tilkalle deg utenom vanlig arbeidstid.
 – Du reiser mellom fast arbeidssted og et oppmøtested der oppdragsgiveren din sørger for å transportere deg videre til sokkelinnretning, fartøy eller utlandet.

Kjører du ein omvei mellom hjemmet og arbeidsstedet fordi du skal hente post eller gjøre annet i forbindelse med virksomheten, regner du den korteste veien fra hjemmet til arbeidsstedet som arbeidsreise, mens den strekningen du har reist som overstiger den korteste veien mellom hjem og arbeidssted skal du regne som yrkeskjøring.

Lovdata: (lenke)

§ 6-44-13.Yrkesreise

Som yrkesreise anses:
a. Reise mellom bolig og ikke-fast arbeidssted.
b. Reise mellom fast arbeidssted og ikke-fast arbeidssted.
c. Reise der skattyter av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet. Dette gjelder likevel ikke besøksreise til hjemmet.
d. Reise der stortingsrepresentant av hensyn til stortingsvervet må bo utenfor hjemmet.
e. Reise fra bolig til fast arbeidssted før en yrkesreise påbegynnes fra arbeidsstedet dersom skattyter oppholder seg på arbeidsstedet i kort tid, og ikke utfører alminnelig arbeid under oppholdet. Det samme gjelder tilsvarende returreise.
f. Reise mellom bolig og fast arbeidssted når arbeidet regelmessig gjør det påkrevet å frakte arbeidsutstyr med bil.
h. Reise fra oppmøtested som nevnt i § 6-44-11 første ledd d til fast arbeidssted på sokkelinnretning, fartøy eller i utlandet. Det samme gjelder returreisen.

Tilføyd ved forskrift 18 jan 2000 nr. 43 (fom inntektsåret 2000, som endret ved forskrift 27 aug 2001 nr. 1000),endret ved forskrifter 22 nov 2000 nr. 1166 (fom inntektsåret 2000 og inntektsåret 2001), 19 sep 2013 nr 1096 (fom 1 okt 2013).

NB! Når det gjelder bruk av bil tilhenger og utstyr i bil: Punktet omfatter f.eks. etsende væsker, tilgrisede eller skitne gjenstander eller utstyr som på grunn av sin beskaffenhet må fraktes i tilhenger. Dette gjelder også utstyr/bagasje som fraktes inne i bilen der samlet vekt er minst 150 kg av det som fraktes og/eller utgjør et volum på minst 0,5 kubikkmeter. (Kilde: Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands)